Mūsų mokymo įstaiga įsteigta 1990 m. gruodžio 22 d. ir gautas leidimas (licencija) Nr. 1 iš Lietuvos Respublikos Kultūros ir Švietimo Ministerijos.

1995 m. Regina Vosylienė, centro vadovė, laimėjo konkursą ir birželio-liepos mėnesiais stažavosi JAV verslo vadybos srityje pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Tarptautinės Plėtros Agentūros programą ir susipažino su privačių kalbų mokymo centrų veikla.

1996 m. Kalbų mokymo centre dirbo Taikos korpuso savanorė iš JAV Elizabeth Meyer. Aktyviai bendradarbiavome su leidykla „Piko valanda” ruošiant leidinį apie Marijampolę, atlikome informacijos ir tekstų vertimus.

2000 m. parengtos programos „Pradinių klasių mokytojų dalykinis ir metodinis rengimas dėstyti anglų ir vokiečių kalbas 4-oje klasėje”. Pagal minėtas programas pravesti sėkmingi mokymai pradinių klasių mokytojoms.

2001 m. sausio 12 d. Marijampolės savivaldybės administracija aprobavo Kalbų mokymo centro švietimo veiklą. Paruoštos naujos anglų ir vokiečių kalbų mokymo programos.

2001 m. Kalbų mokymo centras sudarė sutartį su Informacinių technologijų institutu ir tapo ECDL testavimo centru.

2002 m. Kalbų mokymo centras laimėjo PHARE 2000 ESS konkurse, skirtame Marijampolės regiono plėtrai, su projektu „Kompiuterinio raštingumo paslaugų suteikimas Marijampolės regiono bedarbiams”. Šio projekto įgyvendinimo metu pagal ECDL Start programą 60 val. kursuose apmokyta 60 bedarbių, registruotų Marijampolės Darbo Biržoje.

2003 m. rugsėjo 25 d. R. Vosylienės Kalbų mokymo centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Parengtos ir patvirtintos valstybės tarnautojų mokymo programos. Apmokyta virš 300 valstybės tarnautojų ir pravesta apie 1800 akademinių valandų mokymų.

Visi dėstytojai, kurie veda mokymus, turi atitinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį.