Kalbos kursai įmonėms ir valstybės tarnautojams
Grupėse, mini grupėse,individualūs

Siūlome kursą, atitinkantį darbuotojų poreikius. Vedame bendrinės anglų kalbos, verslo kalbos, specializuotus kursus.
Užtikriname pamokų ir dėstytojų kvalifikacijos kokybę.
Naudojame naujausią mokomąją medžiagą.

R. Vosylienės kalbų mokymo centras vykdo pretendentų į valstybės
tarnautojo pareigas užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą.
Žemiau pateikiame siūlomą anglų kalbos testą A1–C2 lygiams
pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

lentele kalbos kursai imonems ir valstyv