Testavimas kalbų gebėjimų lygiui nustatyti - tai testavimas, padedantis klausytojui pasirinkti atitinkantį jo jėgas kurso lygį.

Užsienio kalbų žinių lygiai:
Beginner – visiškai nesimokęs kalbos.

A1 Breakthrough (Elementary)
Išklausęs A1 lygio kursą, žmogus gali suprasti ir vartoti žinomas nesudėtingas frazes, gali prisistatyti ir pristatyti kitus asmenis, atsakyti ir formuluoti klausimus apie save, darbą, šeimą, laisvalaikį. Supranta, jei pašnekovas kalba lėtai.

A2 Waystage (Pre-Intermediate)
Gali dalyvauti nesudėtinguose pokalbiuose žinomomis temomis, suteikti ir priimti informaciją. Vartoja žodžius ir posakius, susijusius su kasdieniniais dalykais. Bendrauja nesudėtingais sakiniais, dažnai gramatiškai netaisyklingai.

B1 THRESHOLD (INRETMEDIATE)
Pakankamas lygis norint bendrauti nesudėtingomis temomis. Sugeba ne tik išreikšti savo nuomonę, nusakyti tikslus, bet ir juos pagrįsti. Kalba nesudėtingais sakiniais, bet vartoja įvairesnius žodžius, sinonimus, ne visada gramatiškai taisyklingai.

B2 VANTAGE (UPPER-INTERMEDIATE)
Supranta konkretaus, sudėtingo ar abstraktaus teksto mintis, diskutuoja apie specialius, techninius dalykus, susijusius su darbu. Bendrauja sklandžiai ir spontaniškai. Kalba daugeliu temų. Gali vartoti sudėtingesnes sakinių konstrukcijas, žino kalbos išraiškos priemones.

C1 PROFICIENCY (ADVANCED)
Supranta sudėtingus tekstus. Kalba tiek bendromis, tiek profesinėmis temomis laisvai vartodamas įvairų žodyną. Žino ir vartoja įvairias kalbos išraiškos priemones. Kalba gramatiškai ir stiliaus požiūriu taisyklingai.

C2 MASTERY (PROFICIENCY)
Kalba pasižymi lingvistine įvairove. Dalykinės kalbos vartojimas, terminai asmeniui nesudaro jokių kliūčių darbe. Greitai įsisavina naują medžiagą, reikalaujančią atskiro įsigilinimo, visada pasiekia komunikacijos tikslą.

Egzaminavimas pagal kalbų lygius
Baigęs kiekvieną kalbų lygį, kurso klausytojas gali laikyti egzaminą (išskyrus įvadinį kursą). Jei egzaminas išlaikytas, tai atsispindi išduodamame pažymėjime.